iktisâb


iktisâb
(A.)
[ بﺎﺴﺘﮐا ]
kazanma, çalışarak kazanma.
♦ iktisâb etmek kazanmak.
♦ iktisâb eylemek kazanmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • iktisab — ə. qazanma, kəsb etmə, ələ keçirmə, əldə etmə qazanc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İKTİSAB — Kazanmak. Tahsil etmek. Elde etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KERAMET-İ İLMİYE — İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab ı Hakk ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet. *İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKTESEB — İktisab edilmiş. Kazanılmış. Elde edilmi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İKTİSABAT — (İktisab. C.): İktisablar, kazanmalar, elde etmeler ve edinmeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ash'ari — The Ash ari theology (Arabic الأشاعرة al asha irah ) is a school of early Muslim speculative theology founded by the theologian Abu al Hasan al Ash ari (d. 324 AH / 936 AD). The disciples of the school are known as Ash arites, and the school is… …   Wikipedia

  • free will and predestination —    The tension between human free will and God’s predestination is a thorny issue in the Islamic tradition. Although one can find prominent strains of fatalism in pre Islamic thought, concepts such as dahr or zaman (‘time’, which inexorably… …   Islamic philosophy dictionary

  • iktisap — is., bı, esk., Ar. iktisāb Kazanma, edinme, edinim Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iktisap etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kazğanmak — kazanmak, iktisab etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük